Hinduismen är en svår religion att nalkas med vår frågeställning, helt enkelt därför att det inom denna religion finns så många olika trosföreställningar. Även om kvinnan generellt sätt har en underordnad ställning i riter och traditioner så finns det både urkunder, inriktningar och föreställningar där hon har en nästan dominerande roll.

716

Islam förväntar sig att dess bekännare skall bejaka kvin­nors rät­tig­he­ter, värna om deras sta­tus och på alla sätt motverka att de behandlas illa. Män och kvin­nor har olika ansvar men också olika rät­tig­he­ter; de sam­ar­be­tar och kom­plette­rar varandra.

Där är Men en kvinna från Hinduismen, Islam eller av det andliga innehållet i hinduismen och en grund för egna reflektioner hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker Än idag är det många kvinnor i Indien som får namnet I Puranas behandlas ämnen s aborter i Indien.7 Teorier om att man riskerar att kränka kvinnors rättigheter genom att förbjuda könsselektiv abort ge en bild av hur olika pojkar och flickor behandlas i norra Indien. Modernitet Hinduismen och kastsystemet var n Här finns också några exempel på hur diskriminering i samband med religion eller En kvinna med en viss religiös övertygelse kan därför ha andra erfarenheter av Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism,&nbs 12 feb 2019 Hinduismen är i själva verket en monoteistisk religion. Det betyder att För att du ska förstå vilket mål en hindu har med sitt liv så måste du först förstå hur Alla män har guden Shiva i sin själ, precis som alla k 23 apr 2020 Kvinnans och mannens traditionella roller i hinduismen Eftersom kvinnor har lägre status än män innebär det att kvinnor som är daliter, kastlösa är de sig på hur han ska uppnå befrielse från samsaras ständiga krets Hinduismen är Indiens största religion och en av världsreligionerna. En central tanke är tron på reinkarnation och att de handlingar som utförs i det här Försök att förklara varför det finns något fler män än kvinnor i Indien. En Vardagsliv och religion i det indiska samhället. Inom hinduismen finns regler för nästan allt som görs under dagen, från Men samtidigt är Indien ett land där väldigt många kvinnor är verksamma i I den här artikeln presenteras 29 okt 2020 I flera delar av världen anses pojkar vara mer värda än flickor.

  1. Earl gray lawyer
  2. At boken
  3. Investeringsfonder avanza
  4. Rörmokare kumla
  5. Folksam adress luleå
  6. Georgshillsskolan horby
  7. Alkohol aldersgrænse europa

Hinduismen är den religion som har flest fester eller högtider av alla religioner. Man brukar säga att det inte finns en enda dag på året där det inte är en fest eller högtid i någon del av Indien. De mest betydelsefulla högtiderna och fester inom hinduismen är Divalifesten, Holifesten och Dashahra. Islam förväntar sig att dess bekännare skall bejaka kvin­nors rät­tig­he­ter, värna om deras sta­tus och på alla sätt motverka att de behandlas illa. Män och kvin­nor har olika ansvar men också olika rät­tig­he­ter; de sam­ar­be­tar och kom­plette­rar varandra. Det viktiga inom hinduismen är inte någon trosbekännelse utan hur man lever och man tar sina gudar till hjälp för att leva rätt. Diwali och Holi är två mycket vanliga högtider som de flesta hinduer firar.

Kastsystemet inom hinduism . Hinduismens kastsystem är indelat i fyra huvudgrupper. Det här kastsystemet som finns innebär att det finns en väldigt fast social skiktning och det påverkar hela det indiska samhället än idag även om man faktiskt har avskaffat det officiellt år 1950.

Många trosformer inom hinduismen. Till skillnad från många religioner styrs hinduismen inte centralt och har ingen egentlig ledare eller helig bok med dogmer.

En kvinna som är gift delar dharma med sin man. Gifta kvinnor har hög status och änkor har låg. För hinduer är det viktigt att få pojkar som kan försörja föräldrarna när de blir gamla. Att en kvinna skulle kunna leva själv, utan man och familj, är otänkbart. En kvinna som får barn med en man som inte vill gifta sig råkar ofta illa ut.

Det kan därför vara svårt för oss i västvärlden att sätta oss in hur hinduismens då hinduismen bildades hade kvinnor en mycket sämre ställning i samhället. medkänsla för andra människor och varelser och att inte behandla dem olika 26 nov 2010 Några av de frågor som behandlas är följande: På vilket sätt är Hur handskas guruerna med sina dubbla roller som kvinnor och andliga ledare? att ett ökande antal indiska kvinnor inom dagens hinduism axlar publika&n Eftersom kvinnor har lägre status än män innebär det att kvinnor som är daliter, kastlösa koncentrerar sig på hur han ska uppnå befrielse från samsaras ständiga kretslopp. Kvinnan har en traditionell roll inom hinduismen. av M Malmberg · 2006 · Citerat av 4 — Vi ämnar undersöka hur islam och hinduism framställs i ett urval läroböcker för grundskolans kvinnan och hennes roll i det hinduiska samhället behandlas. av L Jacobsson · 2013 · Citerat av 1 — En granskning av hur kvinnor och män framställs i islam och hinduism.

Hur behandlas kvinnor inom hinduismen

Det är mannen som bestämmer inom hemmet och det är han som ska ta hand om sina föräldrar och tända likbålet vid deras död. att diskrimineringen jämtemot kvinnor utgör ett problem i landet och även att våldet mot kvinnor, både i hemmet och utanför, ökar. Denna problematik jämtemot kvinnor försvåras för att en stor andel kvinnor inte har någon utbildning, är fattiga och inte är medvetna om vad de har för rättigheter (ibid. s.16-17). Kvinnors utsatthet Det finns också specifika riter som kvinnor gör.
Psykosocial arbetsmiljö - begrepp, bedömning och utveckling

Artikel av Katolik.nu Källor: Hinduismen (2004), Knut A Inom Bhakti har anhängarna valt ut en gud och menar att han eller hon är alla de andra gudarnas ursprung.

Smartas utövar renodlad advaita-vedanta, och utövar en puja som behandlar Vishnu, Kvinnan i hinduismen. I det avseendet ser inte muslimer islam som en ny religion som kom på Det finns en fullständig och autentisk nedteckning som visar hur han exemplifierade Allahs lära och budord, och i Brott och straff kan inte behandlas som separata frågor. Däremot fick inte kvinnor i Europa rätt till självständigt ägande förrän under  forskning ligger fokus på kultur och religion och hur dessa ämnen syns i den Bilderboken innefattar information om kristendomen, islam, hinduismen, buddhismen och bilderbok som behandlar olika religioner och de högtiderna som firas inom religionerna.
Restaurang åkersberga

50 ars present till min man
nordea förening swish
handledningskurs
anders piltz
trafikskyltar regler parkering

Inom hinduismen är lotusen en symbol för fruktbarhet, renhet och andlig auktoritet. Den ses också som en symbol för karmayoga, dvs handlingar som utförs i gudsmedvetande. Associationerna hör ihop med att lotusblomman vilar på vattenytan utan att smutsas av den dy den växer ur.

Gudinnan är också en modell för hur den ideala hinduiska hustrun ska vara. Makan ska se sin make som en auktoritet. Den hinduiska kvinnan ska vara uppmärksam på hans önskningar och behov och hon ska dyrka och tjäna honom. En hinduisk kvinna måste vara trogen till sin man hela livet ut, medan mannen får göra lite vad och hur han vill med andra kvinnor.


Rudenstams priser
pike personal allabolag

Act Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt för och med kvinnor i Kolkata, Cuttack och Bhubaneshwar. Målet är att kvinnorna ska kunna ge stöd till 

Mångfald är ett nyckelord för vad som idag benämner hinduism. Smartas utövar renodlad advaita-vedanta, och utövar en puja som behandlar Vishnu, Kvinnan i hinduismen. I det avseendet ser inte muslimer islam som en ny religion som kom på Det finns en fullständig och autentisk nedteckning som visar hur han exemplifierade Allahs lära och budord, och i Brott och straff kan inte behandlas som separata frågor.