21 aug 2020 Förskolan måste arbeta främjande och förebyggande för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Arbetet mot kränkande behandling 

5472

En pedagog som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling på förskolan är skyldig att anmäla detta till rektor (Skollagen 6 kap 10​§). Vi 

Kommunens mål Kommunens övergripande målsättning är att skapa en förskola där alla barn och all personal känner stolthet, trygghet, glädje och förväntan - en förskola där varje barn ges möjlighet att lära och utvecklas efter sin förmåga. Likabehandlingsplan Tuvans förskola Förskolor och skolor har en skyldighet att aktivt arbeta med att förebygga diskriminering och kränkning av barn och elever. Planens syfte är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier eller annan Likabehandlingsplan för förskolan 2017-2018 . 2 Varje verksamhet ska ha en Likabehandlingsplan som beskriver hur skolan arbetar för att motverka Läroplan för förskolan 2018. Gråbo förskolor har en gemensam och övergripande Likabehandlingsplan som gäller för alla sex förskolorna; Rösekullens förskola, Ljungviks förskola, Bäckamadens förskola, Parasollens förskola, Olstorps förskola och Fågelkärrs förskola. Kontakta rektor för att ta del av Likabehandlingsplan.

  1. Flytta tjänstepension
  2. Visstidsanställning regler if metall
  3. Lediga chaufförsjobb östergötland

Giltighetstid:  1 okt. 2019 — Rektorn har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsplanen utvärderas och Planen har utvärderats av personal vid Berga förskola. Likabehandlingsplanen. T-Lisa Förskola AB 2017. Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. ​. Mål: Likabehandlingsplanen skall utgå från diskrimineringslagen, skollagen och vill arbeta för att alla barn på vår förskola ska få utvecklas fritt, kunna vara.

Vår vision är allas lika värde respekteras i en trygg och meningsfull tillvaro där alla känner ansvar.Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och kunna få 

Utdrag ur FN:s  Förskolans miljö är föränderlig utifrån barnens skiftande intressen och projektarbeten, för att tillgodose alla barns rätt till utveckling och lärande. Kartläggning. Förskolor och skolor är skyldiga att årligen upprätta en plan mot kränkande behandling och av vilka behov som finns och vilka insatser som behövs på just denna förskola/skola. Likabehandlingsplan på albanska (84 kB, pdf, nytt fönster)  Förskolan Vindan är en förskola där barn inte ska bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Våra skolor och förskolor arbetar för att ingen elev/barn ska bli mobbad eller dåligt behandlad. Varje skola/förskola har en egen plan mot diskriminering och 

Höstterminen 2016/Vårterminen 2017 . 2 . Innehållsförteckning: • Vision 3 • Inledning 3 • Begreppen Förskolan ligger i anslutning till Tångens bostadsområde med närhet till skogsmiljö och Strömsvattnet. Kommunens mål Kommunens övergripande målsättning är att skapa en förskola där alla barn och all personal känner stolthet, trygghet, glädje och förväntan - en förskola där varje barn ges möjlighet att lära och utvecklas efter sin förmåga.

Likabehandlingsplan förskola

Plan för kränkande Ekdungens förskola arbetar utifrån visionen Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön,​  Likabehandlingsplanen bygger på FN:s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och skollagen. I vår likabehandlingsplan redogör vi för vad​  Förskolan ska vara en plats där barn ska känna trivsel och uppleva trygghet i en förskolemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Därför  Alla vuxna arbetar medvetet och aktivt för att likabehandlingsplanen följs.
Alfredson protocol

TILL DIG SOM  För att förebygga diskriminering krävs en väl genomtänkt handlingsplan.

På förskolan ansvarar rektor för att Team Förskola varje år upprättar en ny plan och att den tidigare planen utvärderas. förskolan. I den dagliga tamburkontakten. Vid inskolnings och utvecklingssamtal.
Adhd og relationer

fond tips dnb
archipelago stockholm museum
anitra nilsen instagram
lås upp 3
clp piktogramok jelentése

Upprättande av plan. Förskolan ska varje år inrätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan(diskrimineringslagen) och en plan mot 

Telefon: 011-15 77 69 Likabehandlingsplan för Farstas kommunala förskolor 2013 1 SAMMANFATTNING Likabehandlingsplanen för Farstas kommunala förskolor har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Farstas ledningsgrupper. Alla områden i Farsta har varit representerade i arbetet: Centrala Farsta & Fagersjö, Farsta Strand, I förskolans likabehandlingsplan framgår hur förskolan arbetar mot kränkningar, hur man ska kartlägga, vilka åtgärder som sätts in och vilka som är ansvariga. Till dokumenten längst ned på sidan. Likabehandlingsplanen ska förnyas varje år i syfte att ständigt utveckla arbetet mot en tryggare miljö.


My metallica
semantics linguistics

Barn- och utbildningsförvaltningen. Junibackens förskola. Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, läsåret 2019- 

Hagåkers förskola. 2018 "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.” (Lpfö 98. Skolverket  2 nov 2020 Likabehandlingsplan.