Denna sökning hittar bensin som har farlighetsnummer 33 och UN-nummer 1203. 2031. Denna sökning hittar tre salpetersyra-poster med UN-nummer 2031 och med olika farlighetsnummer (olika koncentrationer). X333. Denna sökning hittar de ämnesposter som har farlighetsnummer X333. svav* 40

325

De smittförande ämnen som inte uppfyller kriterierna för UN-nummer 2814 eller 2900 klassificeras enligt UN-numret UN 3373. Det officiella namnet på dessa 

Vervoersnaam. Zoek in: ADR wegvervoer. colli tanks los gestort. ADN binnenvaart.

  1. Falu hk
  2. Boka införselmoms
  3. Dahrentrad
  4. Fastighetsekonomi chalmers
  5. Explosion norrköping
  6. Gustav söderström
  7. Nationellt identitetskort länder
  8. Arbetsförmedlingen göteborg hisingen
  9. Ivory option

Officiell transportbenämning: Ej tillämpbart. Faroklass för transport: Ej tillämpbart. SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. SAC COMBI Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 14.1 UN-nummer. : 3266.

PG. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka innehåll från samtliga kolumner i databasen. För att söka, skriv in hela ord eller delmängder av ord, till exempel "sy", "syra", "svavelsyra", alternativt UN-nummer. OBS! Endast numeriska värden, t ex: 1203.

Title: Transportdeklaration UN 3245 20140310.xlsx Author: Mikael Wikström Created Date: UN-numre. Positivliste er en oversigt over de stoffer og genstande (UN-numre), som kan sendes med Post Danmark efter nærmere aftale.

UN-nummer (UN + fyrsiffrigt nummer som identifierar farliga substanser och artiklar i samband med internationell transport) Tekniskt namn (enligt aktuell ADR/RID/IMDG-specifikation) ADR/RID/IMDG-nummer

JA/NEJ. Avsättningmaterial.

Un nummer

HANDELSNAME. Bitumen; z. B. Straßenbaubitumen, PmB, Oxidationsbitumen,. Vakuumrückstand. UN-NUMMER. UN 3257. KLASSE.
Kroppsyta berakning

ADR, IMDG, IATA märkning óm: 2.1 : Brandfarliga gaser. 14.2. Officiell transportbenämning. Transport på landsväg/järnväg (ADR/. : RID).

CAS-nr. EC-nr. REACH-registreringsnummer.
Nasdaq composite components

hur länge har man rätt att jobba deltid
vad betyder tomtratt
systembolaget åmål öppettider påsk
hur många kg mat äter man på ett år
vidarekoppla mobil telia

Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Avfallskod Antal kollin. Typ emb. Skattad vikt, kg. Invägt, kg. UN-nr, Avfall, Transportbenämning, Etikett,. Förpackningsgrupp,.

AEROSOLER. 14.2 Officiell transportbenämning: 2.


Asien tema a1
arbetsorder mall gratis

De smittförande ämnen som inte uppfyller kriterierna för UN-nummer 2814 eller 2900 klassificeras enligt UN-numret UN 3373. Det officiella namnet på dessa 

Varje kemikalie som klassas som farligt gods har ett UN-nummer, vilket finns att hitta i kemikaliens säkerhetsdatablad under punkt 14.