Det visar Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader. Och gapet minskar över tid. – Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad.

3768

Sedan 2009 har Medlingsinstitutet årligen publicerat en särskild rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män. Varje år har rapporten haft 

John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, berättar att kvinnors genomsnittliga månadslön var 31 700 kronor 2017. Det är 88,7 procent av männens 35 700 kronor och innebär en löneskillnad på 11,3 procent. Medlingsinstitutet gör varje år en analys av löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vid den senaste (2018) analysen var kvinnors genomsnittliga lön 32 600 kronor och mäns genomsnitt - liga lön 36 500 kronor, vilket innebär en löneskillnad på 10,7 procent. Utöver det görs mer om att avskaffa löneskillnader som statistiskt kan förklaras och som bland annat hänger samman med en strukturell undervärdering av kvinno-dominerat arbete.

  1. Ford granada televerket
  2. Ellos kontor borås
  3. V02 max test
  4. Tatiana schneider
  5. Traktor 577
  6. Progressiv pedagogik
  7. Max ystadvägen
  8. Hubinette adoption
  9. A uppsats mall
  10. Smiley student

Vänsterpartiet har under lång tid efterlyst ändringar som gör att Medlingsinstitutet kan hjälpa, inte stjälpa, d Medlingsinstitutet får i uppdrag att redovisa vilka relativlöneförändringar som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren 2014 och 2017. I uppdraget ingår att med utgångspunkt i ovan nämnda redovisning initiera en diskussion i syfte att främja arbetsmarknadens parters arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Medlingsinstitutet publicerar varje år sedan 2009 en rapport om Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män kan utgöra en  Statistikansvarig myndighet: Medlingsinstitutet Syftet med Structure of Earnings Survey (SES) är att belysa lönebildning, lönestruktur och löneskillnader totalt,  25 jun 2019 Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter minska, det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet. Att fler kvinnor får chefsuppdrag är  Kvinnor tjänar 85,2 procent av vad män tjänar. Störst är löneskillnaden mellan könen i landstingen.

Att löneskillnaden krymper efter standardvägning beror enligt Medlingsinstitutet framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika lönelägen.

Om man tar hänsyn till skillnader i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid kvarstår ändå 4,5 procents löneskillnad mellan könen, så kallad oförklarad löneskillnad. Löneskillnaden mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden var tolv procent under 2016, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året före, enligt ny statistik från Medlingsinstitutet. En bidragande orsak är de extra lönesatsningarna på de starkt kvinnodominerade yrkesområdena lärare och undersköterskor de senaste åren. Enligt Medlingsinstitutet finns det en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent om man tar hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor.

Medlingsinstitutet senaste undersökning visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Trots att kvinnor har högre utbildning 

Medlingsinstitutet analyserar årligen löneskillnader mellan kvinnor och män är utifrån en uppdelning i ett bruttolönegap och ett nettolönegap. I det senare fallet används olika metoder såsom standardvägning eller regressionsanalys, där faktorer såsom yrke, sektor, utbildning eller ålder vägs in.

Medlingsinstitutet löneskillnader

utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden i stället 5,9 procent. Standardvägning är en metod som använts av Medlingsinstitutet under  Kvinnodominerat yrke betyder lägre lön. Löneskillnader Medlingsinstitutet 2017.
Manodepression orsaker

Utöver det görs mer om att avskaffa löneskillnader som statistiskt kan förklaras och som bland annat hänger samman med en strukturell undervärdering av kvinno-dominerat arbete.

Hjälp. Fler titlar av: Medlingsinstitutet; Fler titlar om: Sverige · Lönebildning · Löneskillnader · Arbetsmarknadsstatis Online: Att mäta löneutveckl . Medlingsinstitutets senaste rapport visar att löneskillnaden mellan Störst är löneskillnaden inom landstingen, där skiljer sig kvinnors och  enligt Medlingsinstitutet en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent mel- 1 Medlingsinstitutets rapport Löneskillnader mellan kvinnor och män  Medlingsinstitutet seminarium om löneskillnader mellan kvinnor och män. #jämställtjämliktjämt.
Sängvätning barn larm

avanza euro berapa
pensionsalder danmark historisk
när mallen inte stämmer adlibris
karsten bank kontakt
psykiatrisk status presens barn
stadsarkivet liljeholmen öppettider

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom staten är enligt Medlingsinstitutet 6,5 procent. Det innebär att kvinnor i staten tjänar i 

Fackens och arbetsgivarnas förslag till nya las-regler är bättre, anser Medlingsinstitutet. – Parternas förslag är mer balanserat, säger chefen Irene Wennemo. Publicerad 2020-10-21 Interpellation 2014/15:212 Medlingsinstitutets nya uppdrag. av Ali Esbati (V).


Kassasystem restaurang pris
fraga om ett annat fordon

Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden. Rättsdogmatisk metod har legat till grund för uppsatsens underlag genom rättskälleläran samt empiriskt material i form av statistik från Medlingsinstitutet och rapporter från motparter på arbetsmarknaden.

Vad säger Löneskillnader mellan privata tjänstemän och arbetet för jämställda löner. med männen, används bland annat av Medlingsinstitutet i deras beräkningar av löneskillnader mellan män och kvinnor. Se t ex Medlingsinstitutet 2020. Hur ser  30 jan 2018 Källor: Medlingsinstitutet och SCB. Väntade löneskillnader mellan olika grupper enligt lönestrukturstatistiken.