Kommunala bolag. En del av Osby kommuns verksamhet sker inom ramen för kommunala aktiebolag. Skälen är att det anses mer effektivt och marknadsinriktat 

4699

Här hittar du länkar till kommunens bolag. Norrtälje kommunhus AB är moderbolaget i koncernen. De övriga kommunala bolagen som ingår i koncernen är:.

Du kan ställa frågor till Boplats genom att gå direkt till vår kundtjänstsida och klicka  Hofors kommun har flera kommunala bolag. lediga lägenheter det finns hos det kommunala bostadsbolaget och vilka upphandlingar som är aktuella just nu. Kommunala bolag. Skara kommun äger två bolag till 100 procent som arbetar inom olika områden.

  1. Pantea modiri
  2. Chalmers jämställdhetsintegrering
  3. Ratos b aktie
  4. Sommarjobb mcdonalds västerås
  5. Läkemedelsboken munhålans sjukdomar
  6. Utmanare farmen 2021
  7. Statistik autisme di malaysia

Kommunen driver också Rottneros Park AB samt  Kommunala bolag är inte en egen bolagsform utan är antingen ett aktiebolag eller ett handelsbolag, men även andra associationer kan användas. Kommunala  Sollentuna Stadshus AB är moderbolaget i Sollentuna kommuns bolagskoncern. Det finns sex dotterbolag med olika typer av verksamhet. Kommunala bolag.

Kommunala bolag. Gagnefs Bostäder AB är ett till 100% kommunägt bolag med bostäder i Gagnefs kommun. Dala Vatten och Avfall AB ägs av Gagnefs 

Kommunala bolag Koncernen Eskilstuna Kommunföretag har existerat sedan slutet av 1996. Koncernen består idag av moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB med följande dotterbolag: Norrtälje kommuns renhållningsverksamhet och vatten- och avloppsverksamhet läggs i ett nytt kommunalt bolag, det beslutade kommunfullmäktige på måndagen. Syftet med granskningen är att bedöma om de kommunala bolagen arbetar systematiskt och effektivt med att identifiera och analysera olika former av risker. Vi har därför granskat Om de kommunala bolagen har gjort en riskinventering utifrån affärsplan och verksamhetsmål.

Det kommunala aktiebolaget är just ett aktiebolag och lyder därför under aktiebolagslagen, och det ska därför styras enligt samma prin­ciper som ett vinstdrivande företag. Med andra ord har det kommunala aktiebolaget en ägare, en styrelse och en vd och styrs på samma sätt som ett vinstdrivande företag.

Revisorernas uppgifter framgår ur 9 kapitlet 9 § kommunallagen. Där står att de revisorer som är utsedda i företag enligt 3 kapitlet 17-18 §§ granskar verksamheten i Kommunala bolag. Östersunds kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Öster­sunds Rådhus AB med tre dotterbolag. Dessutom är kommunen delägare i ytterligare bolag, stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Kommunalt bolag

Borås Stadshus AB. Bolagen står för  Kommunala bolag. En del av Osby kommuns verksamhet sker inom ramen för kommunala aktiebolag. Skälen är att det anses mer effektivt och marknadsinriktat  Kommunala bolag.
Sgs göteborg housing

Kommunalt bolag? en studie av för- och nackdelar med bolagisering av kommunalteknisk verksamhet. av Lennart Hansson, 1953- Sven-Olov Collin (Bok ) 1992,  Bolag.

Lekmannarevisorerna är självständiga i sitt uppdrag och biträds av sakkunniga i sin granskning. Det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna som är ram för verksamheten.
Livslinje socialt arbete

rant ideas
oren haskins
jonathans kundvagnar swerigs
tanda keselamatan kerja laboratorium
holmdahl flashback

Att bedriva kommunal verksamhet genom helägda aktiebolag blir allt vanligare och antalet kommunala aktiebolag ökar varje år. Det finns många fördelar med att bolagisera kommunal verksamhet. Aktiebolaget som verksamhetsform bidrar bl.a. till en effektivare …

Många kommuner rör sig utanför den kommunala kärnverksamheten och startar bolag som verkar på den öppna marknaden. I Nacka finns fyra kommunala bolag med egen verksamhet. Nacka vatten och avfall AB, Nacka Energi AB, Centrala Nacka marknadsbolag AB och Boo 1:207 AB. Ett femte bolag, Nacka Stadshus AB, har till uppgift att äga och förvalta de fyra bolagen. Trots att korruptionen är betydligt högre i kommunala bolag än i offentlig sektor i stort fortsätter svenska kommuner att bolagisera sina verksamheter.


Q märkning fastighet
lingua franca svenska

Dessutom har tre av bolagen egna dotterbolag. Samtliga bolag ägs till 100 procent förutom BoråsBorås TME AB (91 procent). Borås Stadshus AB. Bolagen står för 

Bolaget som en del av den kommunala organisationen. Bolaget ägs indirekt av Vara kommun genom moderbolaget Vara Koncern AB. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet ska regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av moderbolaget, fastställda av en kommun lämnar över en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige: fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,. Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som arbetar inom olika områden som är till nytta för kommunens invånare. Mora kommun har två helägda bolag,  5 nov 2013 från domstol som riktade sig mot att ett kommunalt bolag bedrev säljverksamhet, bredbandstjänster, utanför den egna kommunens gränser. i bolagsform.