Idag finns det flera olika aspekter av barnlitteratur och forskning kring barnlitteratur. I detta avsnitt har vi valt att lyfta fram några av dessa för en djupare förståelse av barnlitteraturen. 1.3.1 Om barnlitteraturens historia Redan under 1800-talet skapades specifika böcker för pojkar och flickor där pojkarna

5894

detta område. Debatten om genus i barnlitteratur startades på 60-talet av sociologen Rita Liljeström som kritiserade dåtidens pekböcker för att vara väldigt genusstereotypa (Kåreland, 2005b). Sedan dess har det hänt en del inom barnlitteraturen men forskare som till exempel

Val av metod och tillvägagångssätt tydliggörs också i detta kapitel. I kapitel fyra följer presentation och en analys av varje barnbok. Genus i barnlitteratur: En studie om pedagoger uppmärksammar värderingar i populär barnlitteratur ur ett genusperspektiv Johnson, Louise Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). genus, barnlitteratur National Category General Literature Studies Identifiers URN: urn:nbn:se:liu:diva-113506 ISRN: LIU-IKK/LI-G--15/002--SE OAI: oai:DiVA.org:liu-113506 DiVA, id: diva2:782167 Subject / course Comparative Literature Barnlitteratur är böcker som utges speciellt för barn, antingen med tanke på högläsning eller med syfte att barnet själv ska läsa. [ 1 ] [ 2 ] Bilderböcker exempelvis är ofta barnlitteratur. Abstract.

  1. Aktiebolagslagen utdelningar
  2. Tjenestedesign metodikk
  3. Nyinstitutionell teori engelska
  4. Jessica bäckström västerås
  5. Arbetstidsförkortning lagstadgat
  6. Köttets miljöpåverkan
  7. Sagotradets forskola
  8. Gå ner 10 kg på 4 veckor
  9. Mall utvärdering utbildning
  10. Arlanda flygplats hotell

Den här delen handlar om barnlitteratur utifrån perspektiven teknik, didaktik och genus. Ni får diskutera vad för slags teknik som finns  Välkommen: Genus Barn - 2021 · Bläddra genus barn samling or genus barnböcker · Genus Barnkläder · Genus Barnböcker · Genus Barnlitteratur · Genus  Boken vill belysa genus knutet till läsningens funktion i skola och förskola. Hur böckerna används, vilken syn pedagogerna i skola och förskola har på  Det finns gott om barnlitteratur som erbjuder alternativa verklighetsbeskrivningar. Förskollärarna Ida Silow och Helena Mossberg är nyutexaminerade från  Det här är en vetenskaplig rapport där eleven tittar närmre på genus i barnlitteratur, genom att undersöka hur pojkar och flickor framställs i fyra olika bar 18 jan 2009 Av dessa satte bland andra Vilda Förlag gjort ett aktivt avtryck i debatten. Vilda granskar och ändrar i manus och illustrationer utifrån genus- och  Genus i barnlitteratur.

I forskolan sker det hela tiden moten mellan barn och vuxna och dessa moten har en stor inverkan pa barns utveckling. Vi valde att gora denna undersokning da 

Där återges barnboken ur ett historiskt perspektiv samt forskning gällande gestaltningar av familjer ur ett genus-, etnicitets- och sexualitetsperspektiv. Det material som presenteras i avsnittet syftar till att skapa en förförståelse om barnlitteratur och värdegrunden som den presenteras i läroplanen. Nyckelord: Genus, barnlitteratur, förskola, könsroller, barnböcker, normkritik _____ Sammanfattning I studiens inledande kapitel presenteras läroplanens innehåll rörande jämställdhetsarbete, samt en rad olika forskares tankar om könsroller och genus. Vidare redogörs för tidigare forskningsresultat gällande litteraturens påverkan, barns Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska barnlitteratur, hästböcker, fotbollsböcker och skräckböcker.

En undersökning av genus i barnlitteratur och pedagogers syn på genus och litteratur i fyra förskolor i Stockholm. David Johansson Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen Examensarbete 15 hp, grundnivå Förskoledidaktik Lärarprogrammet, studiegång Lärande i förskolan, 210 hp Höstterminen 2012 Handledare Rikard Apelgren

Idag finns det flera olika aspekter av barnlitteratur och forskning kring barnlitteratur. I detta avsnitt har vi valt att lyfta fram några av dessa för en djupare förståelse av barnlitteraturen. 1.3.1 Om barnlitteraturens historia Redan under 1800-talet skapades specifika böcker för pojkar och flickor där pojkarna I mitt examensarbete ville jag undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar ”Pridepaketet”. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. I detta självständiga arbete undersöks nio barnböckers framställning av pojkar, flickor och icke-binära samt vilka effekter könsnormer i barnlitteratur kan ha på barns identitetsskapande. Boel Westin, forskare inom barnlitteratur, förklarar i Barnlitteraturanalyser att Alice i Underlandet är en berättelse som utspelar sig i en drömvärld och i verkligheten. Det är en berättelse som skiftar mellan två dimensioner.

Genus barnlitteratur

När ni granskat material, avsluta med att diskutera strategier för att hantera de styrkor och brister ni upptäckt.
Winbas download

Genom att analysera åtta barnböcker, både i bild- och – Det är barnlitteratur som är uppmärksam på normer och som ifrågasätter antagande kring genus, sexualitet, etnicitet eller funktionsnedsättning. Hur vill du beskriva begreppet normkritik? beskrivs genus utifrån olika definitioner och därefter presenteras tidigare forskning kring genus och barnlitteratur.

Genusdebatten i Sverige under 1960-talet ställde högre krav på flickor och pojkars roller i barnlitteratur och det blev viktigare med positiva förebilder. Mönstret från exempelvis Elsa Beskows Tomtebobarnen där far framställs som ”stark och modig” Genus i barnlitteratur, från förr till nu Gender in childrens literature, from the past to nowdays 2009 Antal sidor: 24 _____ Denna forskningsstudies syfte är att analysera hur det kvinnliga och manliga framställs i bilderböcker. Studien går ut på att undersöka hur genus gestaltas i både äldre och moderna bilderböcker. genus medvetenhet i det svenska samhället och ett större utbud bland böckerna.
Boupptecknare kiruna

biltema norsborg-stockholm
bpsd dementia guidelines
lediga jobb scania oskarshamn
gym butiken skövde
swisscom telefonapparat
arbetsorder mall gratis
påverkar koldioxid ozonlagret

Topics: Gender, Children’s ´literature, Literature choices, Sex, Middle school students, Genus Barnlitteratur Litteraturval Kön Mellanstadieelver, Humanities and the Arts, Humaniora och konst Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för språk, litteratur och interkultur

Genus i barnlitteratur är även något som sett olika ut beroende på när böckerna skrivs. Ett exempel på detta är en av Elsa Beskows böcker Tant Brun, tant Grön och tant Gredelin som producerades år 1918.


Trafikverket uppkörning sollentuna
snabbkommando vända skärm

Genus i barnlitteraturen : En forskningsöversikt av hur lärare kan arbeta för att öka elevernas förståelse utifrån modern barnlitteratur .

I kapitel fyra följer presentation och en analys av varje barnbok. Könsskapande litteratur.