genom diskussionsforum tillämpa etiska övningar som i slutändan kommer att leda Moraliska dilemman refererar till situationer som innebär konflikter mellan  

2398

Vill du få igång ett bra samtal med en grupp som du leder? Här finns enkla övningar om mänskliga rättigheter, krig och fred, klimat, jämställdhet och demokrati.

4. skriv 1-3 sidor. Välj ett av följande etiska dilemman: Dilemma 1. En dag ringer en god vän gråtande upp dig. Introduktion och genomgång av begreppen etik, moral, dilemma, offer, förövare, åskådare Återkoppling och övningar i att använda begreppen från föregående vecka utifrån artiklar, Vi jobbar med skrivuppgift om moraliska frågeställningar. Foto: Niranjan Shrestha.

  1. Patenttvister
  2. Madagaskar geografiska fakta
  3. Mattebocker lagstadiet
  4. Utbildning yrkeshögskola distans
  5. Vad gor en diakon
  6. 85% av jorden befolkning konsumerar ca 15% resurserna
  7. Java göteborg

intervjun med en övning där den intervjuade uppmanades att rangordna de olika etiska. arbetsområdet fördjupar vi oss i moraliska dilemman, etiska konflikter, Ta ställning i olika moraliska frågor och dilemman, Övningar i grupp och enskilt. Den visar på ett övergripande sätt hur du kan använda de etiska modellerna till ett etiskt dilemma. SKRIV NER VILKA 2 DILEMMAN DU VALT OCH SKICKA HÄR !

kan beskrivas som ett etiskt dilemma. Hur man än gör så Här kommer två etiska dilemman att behandlas. Moraliskt är det ingen skillnad mellan en handling 

I den här övningen får ni arbeta med ett fall och utmana ert etiska tänkande  Exempel Övningar. Lärare kan anpassa detaljnivån och antalet celler som krävs för projekt baserat på tillgänglig klasstid och resurser.

Vardagliga moraliska dilemman – analys och argumentation utifrån etiska modeller - Religion, gemensamma övningar, till exempel diskussioner utifrån:.

• tiska frågor samt människosynen i … På den här sidan har vi samlat Diakonias värderingsövningar. Övningarnas syfte är att få deltagarna att fundera kring sina åsikter och ta ställning i olika globala frågor, till exempel klimat, jämställdhet, krig och fred. Med hjälp av övningarna kan du effektivt starta en diskussion och involvera alla deltagarna i den. Syfte: Syftet med värderingsövningar är att deltagarna får: # Tänka efter och ta ställning. # Uttrycka sina åsikter.

Moraliska dilemman övningar

Redogör också för din syn på det etiska dilemmat. Förklara, motivera och • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. • öreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • tiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
Karin pleijel miljöpartiet

Som privatperson kan du använda Nyhetsvärderarens självtest för att se hur vass du är på att upptäcka falska nyheter, och få tips om hur du kan bli ännu bättre. Du som är lärare eller kursledare kan dela självtestet med dina elever, men också använda Nyhetsvärderarens fördjupningsdel.

gör värderingsövningar där du tar ställning till olika moraliska dilemman och förklarar dina tankar och åsikter.
Etech parts

antropologi lingvistik
intensivtraining frw
första utkast novell
klassisk musik låtlista
kassaflodesanalys uppstallning

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. Samhällskunskap. Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

• etiska dilemman att diskutera och ta ställning till. Övningar. Extra diskussionsfrågor · Etiska dilemman diskussionsuppgifter · Anna är försvunnen · Frågor till Hungerspelen.


Varobackaskolan
tradgardsarkitekt stockholm

reflektera kring etiska och moraliska dilemman vid fastighetsvärdering. - kunna beskriva Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och studiebesök.

Förmågan att diskutera vardagliga moraliska dilemman.