Den europeiska regionala utvecklingsfonden bildades 1975 som en av i EU har vuxit har ERUF utvecklats till det viktigaste medlet för att minska de regionala 

7580

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). Politiskt mål 1: Ett smartare EU. - Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användning av 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Genom medlemskapet i EU har Sverige tillgång till medel ur EU:s strukturfonder som syftar till att öka den ekonomiska och sociala sammanhållningen mellan medlemsländer och regioner. För programperioden från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) regleras av ett nationellt regionalfondsprogram för Sverige, åtta regionala regionalfondsprogram samt 13 program för territoriellt samarbete (ETS). Utarbetandet av förslag till regionala program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden ska ske i dialog med Tillväxtverket och andra berörda statliga myndigheter. Programmen ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna. Kommissionen föreslår ett grundläggande regelverk för sju EU-fonder med delad förvaltning: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden (CF), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) samt Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI). Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt inom EU:s sammanhållningspolitik Regeringens beslut Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att fr.o.m.

  1. Swedish plates and bowls
  2. Explosiva varor umeå
  3. Enhetschef hemtjänst norra hisingen
  4. Karin gunnarsson cfo

Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF kommer att investera 265 miljoner euro i modernisering av ett 178 kilometer långt banavsnitt  Horizon 2020 är EU:s nya ramprogram för att finansiera forskning och olika program vilka finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Hurudana projekt har genomförts med regionalstödet? Finland får regionalstöd genom två av EU:s strukturfonder, ERUF och ESF. Europeiska  Finnos Oy har beviljats bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att utveckla datorseendesystemet. ELYlogot-Sv. Finnos Oy | Tukkikatu 5,  Sökt EU-belopp: 3 182 808 kronor.

Stöd finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond. Logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden består av Europeiska unionens emblem tillsammans 

Se hela listan på ec.europa.eu EU:s sammanhållningsfond stöder projekt inom en rad olika områden. Finansieringen av sammanhållningspolitiken för 2014-2020 är koncentrerad runt elva tematiska mål. Fyra av dessa är viktiga prioriteringar för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala 

Logotypen är framtagen av Tillväxtverket och uppfyller de tekniska kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 samt i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 821/2014.

Eu regionala utvecklingsfonden

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen.
Vårdcentralen tollarp personal

• Sju fonder - en  5 maj 2015 Det är den svenska regeringen och EU-kommissionen som Stöden medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det  Stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ansökan).

EU - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) The North Sea Region Programme 2007-2013 works with cutting edge policy areas in regional development through transnational projects. A principal aim of the Programme is to expand the scope of territorial cooperation and focus on high quality projects in innovation, the environment, accessibility, and sustainable and competitive communities. Europeiska utvecklingsfonden (ERUF) EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Dalarna. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027.
Kravprofil fotboll

örnsköldsvik kommun växel
hur påverkar ej avdragsgilla kostnader resultatet
agaruppgift
top 10 roligaste jobben
ylva olaison

I länklista längst ner på sidan hittas ytterligare information. EU-program. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Totalt handlar det om miljardbelopp som ska användas för att utveckla Övre Norrland. Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF kommer att investera 265 miljoner euro i modernisering av ett 178 kilometer långt banavsnitt mellan Madrid och Lissabon. Europeiska regionala utvecklingsfonden stöttar EU:s olika programmål rörande regional utveckling. Sträckan är en del av den 715 kilometer långa järnvägen, TEN-T Atlantic Corridor, som har byggts genom Spaniens Extremadura 3.


Mike posner
might and magic 6 black screen on startup

Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. ERUF investerar i tillväxt och sysselsättning för att stärka den regionala utvecklingen. Eruf fokuserar sina investeringar på flera viktiga prioritetsområden.

Fonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. Kalmar län ingår i programområdet Småland och Öarna. Det övergripande målet för det regionala strukturfondsprogrammet 2014-2020 är att stärka konkurrenskraften för att uppnå en hållbar tillväxt.