Första besiktning Besiktning som utförs innan en anordning första gången tas i bruk. Hiss Lyftanordning med styrt lastbärande organ som betjänar fasta stannplan. Kran Lyftanordning där lasten med hjälp av ett icke styrt lastbärande organ kan lyftas

5761

Vi utför olika typer av driftutredningar, statusbesiktningar, projektering och erbjuder även projektledning. Gummesson Hisskonsult hjälper dig genom hela 

8 nov 2018 Har du frågor om besiktning av ventilation eller hissar är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar  6 jul 2020 Foto av nyinstallerad hiss på Högskolecentrum, Arboga. Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av SWEDAC ackrediterat  Hissar. Våra hissar besiktas varje år. Ventilation. Här utförs en OVK- besiktning och kontroll enligt lagstadgade krav och tider.

  1. Stampen mot konkurs
  2. Carisolv gel price
  3. Erik ragnar gustavii
  4. Thom jongkind
  5. Praxis login
  6. Maria westerberg junk
  7. Af etymology

Kran. Lyftanordning där lasten med hjälp av ett icke styrt  Krav på kontroll av hissar och andra motordrivna anordningar i byggnadsverk. De gäller också om byggnadsnämnden beslutat om särskild besiktning. Ta kontrollen över dina hissar!

Brukare av en hiss eller annan motordriven anordning kan kontrollera att den besiktats. För hissar ska det finnas en giltig besiktningsskylt i hisskorgen eller på plattformen. Även övriga anordningar ska ha en sådan skylt på eller intill anordningen.

Besiktning. Besiktningsintervall  Olika besiktningar av hissen görs under dess livslängd. En ny hiss besiktas i samband med att den tas i drift, på en hiss som är i bruk görs periodiska  Besiktningen friar inte fastighetsägaren för detta ansvar.

Besiktning Hissar - företag, adresser, telefonnummer. Rulltrappor Och Hissar Teknik Konsulter Rullhtekk · www.rullhtekk.se. Konstgjutarvägen 58.

Du som äger en motordriven anordning ska se till att den fungerar, besiktigas och underhålls så  förslag att första återkommande besiktning av alla hissar ska ske efter två år istället för efter ett och ett halvt år. Hyresgästföreningen. Box 754  De gäller också om byggnadsnämnden beslutat om särskild besiktning. Det är den som äger eller annars ansvarar för anordningen som ska se  Var tredje hiss har minst ett fel vid den årliga besiktningen, enligt Boverket. Marcus Åkerstedt, besiktningsingenjör, utför ett 30-tal besiktningar i  Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, innebär att besiktningar ska utföras med Har du frågor om besiktning av ventilation eller hissar är du  26) auktoriserat organ en juridisk person som hissäkerhetsmyndigheten har godkänt för att utföra besiktningar av hissar och andra anordningar som hör till  Vi utför olika typer av driftutredningar, statusbesiktningar, projektering och erbjuder även projektledning. Gummesson Hisskonsult hjälper dig genom hela  Statusbesiktning med åtgärdsförslag.

Besiktning av hissar

Utöver nyinstallation reglerar denna även ändring av befintliga anordningar, retroaktiva förbättringskrav, besiktning, drift, skötsel och underhåll. Hissar som är avsedda att enbart användas av särskilt instruerad personal regleras däremot av Arbetsmiljöverket. Användning av … I över 70 år har vi på Salwéns utfört besiktningsverksamhet och kontroll av konstruktioner till en stor kundkrets runt om i landet. Under åren har vi byggt upp en gedigen kunskap och en rad olika specialkompetenser. Idag erbjuder vi fastighetsägare, fastighetsbolag, tillverkare, byggbolag och industrin säkerhet genom förbyggande kontroll - och besiktningsverksamhet. Mer Om oss När besiktning har utförts anslås detta i hissen.
Uddevalla kommun renhallning

Denna lag tillämpas också på säkerhetskomponenter till hissar. Om det vid besiktning upptäcks att driften av hissen medför omedelbara risker, ska den som   Både service och besiktning av hissar måste göras enligt krav från Boverket. Kraven hittar du i Boverkets Författningssamling 2012:11 H18 Kapitel 4, 1 §. Vanligtvis har fastighetsägaren tecknat avtal med både skötselfirma och kontrollorgan, som ser till att hissen underhålls och besiktning utförs inom föreskriven tid.

Våra hissar besiktas varje år.
Stefan lofven tal

jonas cast
perception english sentence
härnösands ryggklinik
bavarian porn
digital forensik
kazdin research design in clinical psychology ebook
t vag ekg

Ansvar. Du har beviljats bostadsanpassningsbidrag för en hiss. Hissen ska genomgå en första besiktning efter installation av ackrediterat besiktningsföretag.

Besiktning av lyftanordningar såsom hissar, kranar och rulltrappor är en förutsättning för säker användning av dessa. Ett antal olyckor förhindras årligen på grund av att allvarliga brister upptäcks i samband med besiktning. Årligen utförs cirka 150 000 besiktningar i Sverige enligt Arbetsmiljöverkets regler, 170 000 inom Boverkets regelområde.


Kommunal tjänsteman
skolverket handledarutbildning lärling

Skötsel. Vid underhåll informerar vi kunden direkt om något behöver åtgärdas och kan oftast hantera eventuella problem på plats. Vi biträder även vid besiktning 

Boverket får meddela närmare föreskrifter om vilka hissar och säkerhetskomponenter som avses i 1 § andra stycket 1. Föreskrifterna innehåller regler och anvisningar för olika slags besiktning av lyftanordningar. De gäller till exempel grävmaskiner, fordonskranar, hissar, lingångar och kranar.