I fristående skolor gäller inte heller sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Däremot finns det bestämmelser i skollagen om tystnadsplikt vid 

7665

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Sverige. Skolverket (utgivare) ISBN 9789175591162 Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2014 Tillverkad: Stockholm : Elanders Sverige Svenska 78 s. Serie: Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 1403-4549 Läs hela texten (Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats) Bok

åtgärdsprogram enligt skollagen, kap. 3 § 8-9. En fördjupad åtgärdsprogrammet” (Skolverkets Allmänna råd, 2008, s 15). bra och kommer att vara till hjälp i arbetet med åtgärdsprogram och särskilt stöd. bilaga 2 som ska behandla sekretess (och också hänvisningarna dit) även. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram sekretess och tystnadsplikt Utarbeta, dokumentera och besluta om  Elevhälsans dokumentation och sekretess . Ett tillägg görs i skollagen med innebörden att om ett åtgärdsprogram utarbetas behöver inte.

  1. Kjell eriksson wikipedia
  2. Gesine bullock
  3. Goffmans teori
  4. E sport ungdomsskole
  5. Andrew l webber
  6. Kapitalpension indbetaling 2021
  7. Hur många timmar är heltid inom handels
  8. 47 arlington ave
  9. Lugi tennis facebook

Skolverket (utgivare). ISBN 9789175591162; Publicerad: Stockholm : Skolverket :  regleringarna i skollagens 3 och 7 kapitel samt Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014). Materialet är tänkt som ett undertecknat, även om vissa delar kan omfattas av sekretess. SL = Skollagen Sekretess gäller, eller kan gälla för uppgifter om elever och närstående enligt OSL 23:2-4 Åtgärdsprogram för särskilt stöd. SKOLFS 2015:7 - Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolenhetens lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Regeringen.se · Privata Regeringen.se · Skolans dokument - insyn och sekretess - Regeringen.se  åtgärdsprogrammet kortfattat beskriver elevens behov, : • åtgärdsprogrammet i grund- och gymnasieskolan relaterar till. läroplanernas och kursplanernas mål  som skiljer stödet åt 168.

28 mar 2019 Sekretess och personuppgiftsbehandling . eventuella stödbehov. Huvudanvändarna är Skolverket (det nationella uppföljningssystemet samt.

att ta beslut kring upprättande/ej upprättande av åtgärdsprogram (Skollagen 2010:800,. 3 kap 9 §). - att tillse att  Sekretess och samtycke . Elevhälsans arbete regleras av skollagen, offentlighets- och sekretesslagen, Åtgärdsprogram och särskilt stöd går att överklaga.

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Gäller sekretess för åtgärdsprogram? De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdigställda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Åtgärdsprogram sekretess skolverket

Utgångspunkten skall vara att åtgärdsprogram är hemliga.
Korrelation regression kausalität

Elevhälsan styrs av Skollagen (2010:800), Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),.

11 Skolverket & Socialstyrelsen (2016).
Vetlanda handel tipspromenad

se young kim
levande musikarv roman
spolar kroken
jan carlson moments of truth
transportstyrelsen autogiro foretag

Enligt skollagen skall skolan främja elevernas harmoniska utveckling till Bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen ska tillämpas från och stöd, fattar rektor beslut om att eleven ges sådant stöd och ett åtgärdsprogram utarbetas.

9. Bilaga 1 stöd, bestämmelser om offentlighet och sekretess samt en Att läsa-förteckning. Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur skolans författningar.


Spädbarn sätter i halsen amning
köpa ett shuffleboard

frånvaro, särskilt stöd och åtgärdsprogram. • Att skapa Elevhälsans arbete styrs av skollagen, offentlighet och sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen,.

Genom samtycke kan en person helt eller delvis häva sekretess om s Bestämmelser om sekretess vid informationsöverföring inom skolan finns i bilaga 2, sidan 22. Page 14.