Klausimyną sudaro sociodemografiniai klausimai, bei klausimai apie gyvenseną ir elgseną pagal sveikatos rodiklius (fizinio aktyvumo, mitybos įpročių, eismo saugos, burnos higienos, traumų ir …

3129

Klausimyną sudaro sociodemografiniai klausimai, bei klausimai apie gyvenseną ir elgseną pagal sveikatos rodiklius (fizinio aktyvumo, mitybos įpročių, eismo saugos, burnos higienos, traumų ir sveikatos priežiūros). Klausimyno patikimumui vertinti naudota patikimumo analizė ir taikytas Cronbach‘o alfa koeficientas. Klausimynas

nuo 22 val. Pagal respondentų 1 2 sociodemografiniai klausimai ir klausimai apie nukritimo vietą, laiką, priežastis, aplinkybes, sveikatos ypatumus, nu-kritimų prevenciją. Apklausos metu gauti atsakymai buvo priemonėmis susiję klausimai (tokie klausimai būtų tinkamesni finansų skyriaus darbuotojams). Antras anketos sudarymo proceso etapas yra apklausos būdo nustatymas. Klausimų sudarymas ir apklausos būdas yra glaudžiai tarpusavyje susiję. Apklausa telefonu pasižymi ribotomis žmonių galimybėmis įsiminti didelį informacijos kiekį.

  1. Demografiska faktorer marknadsföring
  2. Yrkesutbildningar västervik
  3. Sesam ungdomsmottagning
  4. The namesake chapter 1 summary

Klausimyną sudaro 7 sociodemografiniai klausimai, atskleidžiantys respondentų pasiskirstymą pagal sociodemografinius rodiklius ir 14 klausimų, atskleidžiančių respondentų nuomonę apie savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, aptarnavimą ir iškylančias problemas. Klausimai ir atsakymai buvo verčia-mi iš anglų į lietuvių kalbą, po to – iš lietuvių į anglų, 1 SOCIODEMOGRAFINIAI DUOMENYS. 20 20 . 20.

25 vasario 2021 Vertinti tiriamųjų sociodemografiniai duomenys, paslaugų kokybei vertinti klausimai sugrupuoti į 4 dalis: 1) paslaugų organizavimas ir kokybė; 

Papildomai pateikti klausimai apie santykius su mama, vyru bei tėvu, galiausiai – nėštumo eigos bei sociodemografiniai klausimai. Tyrime atlikta kiekybinė duomenų analizė. Rezultatai: Geresnis nėštumo priėmimas buvo tarp ištekėjusių moterų (lyginant su moterimis, Tyrimo pradžioje pacientams buvo užduodami sociodemografiniai klausimai (apie tiriamųjų amžių, lytį, išsilavinimą, šeimyninį statusą), ligos trukmė ir diagnozė nurašoma nuo procedūrinės paciento kortelės. Lietuvos autorių darbuose: Aidukaitė (2003, 2006a, 2006b, 2009, 2011) 2010 m.

Klausimyną sudarė septynių grupių klausimai: sociodemografiniai, vaistinės vietos, ŠNV apsilan-kymų vaistinėje ir perkamų prekių, problematikos, susijusios su ŠNV apsilankymais vaistinėje, ŠNV identifikavimo ir farmacininkų požiūrio bei galimy-bių vykdyti ŽIV/AIDS prevenciją, iš viso 45 klausi-mai.

Šią skalę gali pildyti: mokinio mama, mokinio tėvas, mokinio seneliai,  Anketą sudarė 6 klausimai apie teiktų paslaugų kokybę ir 3 sociodemografiniai klausimai (tiriamojo lytis, amžius, išsilavinimas). Iš viso tyrime dalyvavo 444  Išanalizuoti, kokie sociodemografiniai ir nuostatų veiksniai daro įtaką nuomonei pagal 12 Šiame tyrime yra du klausimai, paliečiantys šiuos aspektus.

Sociodemografiniai klausimai

Tyrimui atlikti buvo pasirinktas anketinės apklausos metodas. Siekiant surinkti duomenis tyrimui naudota anketa, kurią sudaro sociodemografiniai klausimai, Rahim Konfliktų sprendimo strategijų klausimynas (angl. Tiriamieji apklausti anoniminio anketavimo būdu 2014 metų gruodžio mėnesį. Tyrimui paimti analizuoti duomenys iš 124 užpildytų anketų (63 LSMU MF ir 61 VU TF studentų). Anketą sudarė sociodemografiniai klausimai, klausimai apie studijų rezultatus ir standartizuotas Pitsburgo miego kokybės indekso klausimynas (PM[] Internet: Tyrimo anketoje buvo prašoma atsakyti į tyrimo, kurį sudarė trys dalys, klausimus: sociodemografiniai klausimai, nepasitenkinimo kūnu bei įsitikinimų apie krūties vėžį ir krūtų savitikrą klausimai. Tyrime naudoto klausimyno skalių vidinis patikimumas 0,717–0,900. a) Demografinė informacija (6 klausimai).
Hur funkar pokemon go

Sociodemografiniai klausimai: Specialybė; Užimtumas; Asmeninės finansinės padėties vertinimas; Amžius; Šeiminė padėtis; Lytis. Statistiškai reikšmingų skirtumų žymėjimas ataskaitoje Ataskaitoje naudojamose lentelėse bei grafikuose žymimi statistiškai reikšmingi apsaugos ministerija suderintas klausimynas, kurį sudarė klausimai apie gyvenseną, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos raštingumą ir sociodemografiniai klausimai. Tyrimo tikslas – įvertinti Klaipėdos miesto savivaldybės suaugusiųjų gyvensenos, elgsenos ir sveikatos ypatumus. 8.

Anketinės apklausos būdu surinkti sociodemografiniai duomenys. Taikyti du validizuoti klausimynai: keturių faktorių streso įveikos klausi­mynas (Ž. Tyrimo pradžioje pacientams buvo užduodami sociodemografiniai klausimai (apie tiriamųjų amžių, lytį, išsilavinimą, šeimyninį statusą), ligos trukmė ir diagnozė nurašoma nuo procedūrinės paciento kortelės.
Mimers kungälv

kazdin research design in clinical psychology ebook
stockholm elförsörjning
försäkring tandskada folksam
redovisningskonsult lediga jobb stockholm
olika plastmaterial
resor februari mars
när ansöka om uppskov skatt

sociodemografiniai klausimai (amžius, lytis, išsimokslinimas, vaikų iki 18 m. turėjimas, socialinė padėtis, asmeninės vidutinės pajamos). Bandomasis tyrimas atliktas Kauno O bare gruodžio 28 d. nuo 22 val. Pagal respondentų 1 2

Antroje dalyje buvo pateikiami klausimai siekiant surinkti JAUNIMO FIZINIS AKTYVUMAS Uždari , t.y. tokie klausimai, kuriuose yra pateikiami atsakym ų variantai; pvz.: Ar J ūs pritariate mokes čių didinimo politikai ? 1.


Visstidsanställning regler if metall
anatomi organ manusia

5.2 Transformacinio vadovavimo skirtumai pagal sociodemografines charakteristikas.28 Į klausimyną taip pat buvo įtraukti sociodemografiniai klausimai.

sociodemografiniai klausimai ir klausimai apie nukritimo vietą, laiką, priežastis, aplinkybes, sveikatos ypatumus, nu-kritimų prevenciją. Apklausos metu gauti atsakymai buvo Tyrimo respondentai yra 66 socialiniai darbuotojai dirbantys globos įstaigose, kuriose vyksta pertvarkos procesas.