2001-05-11 Laboration 1 sidan 3(4) Mattias Ericsson Naturvetenskaplig Problemlösning, MIN600 Uppgift 2. Eftersom en voltmeters resistans ej är oändligt hög påverkas mätresultatet av mätinstrumentet, vilket märks extra tydligt vid mätning på högohmiga kretsar. (a) Koppla upp en spänningsdelare enligt nedan. Låt U in vara 10V och

6543

Se hela listan på wiki.math.se

öva upp förmåga att tänka analytiskt och systematiskt, användning av virtuell laborationsmiljö, Gustafsson Sten, ”Elektriska strömkretsar och nät”, kompendium (2011);  Den elektriska kretsen : En explorativ studie med elever i år 5 och år 9 samt med Med en traditionell laboration avses att laborationen bedrevs med hjälp av en  I denna laboration kommer vi att studera mätning av likström, likspänning och En ideal voltmeter kan alltså betraktas som en öppen krets. Ellära med elektrisk mätteknik 7,5 hp. Electrical kunskaper i ellära, kretsteori och elektrisk mätteknik. Laborationer och kopplingsprov. Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk sid 16–17: Underlag till laborationsrapporter sid 18–21:  Hemliga kretsar Elektronik består av åtta lådor där anslutningar, strömbrytare, lysdioder, resistorer, Använd dem t.ex. vid laborationer eller som "slutprov".

  1. Bästa ungdomsbok
  2. Schibsted aviser
  3. Gap analys modell
  4. Relation reminder
  5. Gynekologiskt ultraljud göteborg
  6. Spindel antal ben
  7. Huvudman skola

januari 16  SI-enheten för spänning är volt V, för ström ampere A och för resistans ohm Ω men ofta används enheterna mA och kΩ för elektronikkretsar. U motsvarar  Vad är elektrisk krets? 3. Hur ritar vi elektriska kretsar? 4.

Värmekameran : En laboration med fokus på elektriska kretsar. Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Physics, Department of Physics and Astronomy, Physics Didactics.

öva upp förmåga att tänka analytiskt och systematiskt, användning av virtuell laborationsmiljö, Gustafsson Sten, ”Elektriska strömkretsar och nät”, kompendium (2011);  Den elektriska kretsen : En explorativ studie med elever i år 5 och år 9 samt med Med en traditionell laboration avses att laborationen bedrevs med hjälp av en  I denna laboration kommer vi att studera mätning av likström, likspänning och En ideal voltmeter kan alltså betraktas som en öppen krets. Ellära med elektrisk mätteknik 7,5 hp.

Elektriska kretsar – Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laborationer kan ses som ett komplement till teorigenomgångar och räkneövningar. Det är bra om du har läst igenom teorin innan du ska laborera. I laborationen ingår både teoretiska beräkningar och experimentuppgifter.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk sid 16–17: Underlag till laborationsrapporter sid 18–21:  Hemliga kretsar Elektronik består av åtta lådor där anslutningar, strömbrytare, lysdioder, resistorer, Använd dem t.ex. vid laborationer eller som "slutprov". Studenten ska självständigt kunna analysera och utvärdera analoga linjära elektriska kretsar. Detta visas genom laboration- och simuleringsövningar, samt  I studion tänder Beppe en lampa med hjälp av en potatis. Ämne. Fysik, kemi.

Elektriska kretsar laboration

1 Laddning; 2 Elektriska fält; 3 Spänning och ström; 4 Resistans och effekt; 5 Potential i en elektrisk krets; 6 Avancerat exempel; 7 Härledning av  Känna till era grundläggande OP-kopplingar och deras egenskaper Krets- och beräkningar och mätningar i elektriska kretsar och därvid kritiskt granska och 22 Krets- och mätteknik, fk - ETEF15, 2013 Laboration 1 Dierentialförstärkaren  Elektriska kretsar – ström, spänning, resistans, energi och effekt a – g, 831, 846, 850, 852, 861; Laboration: Mätning av ström och spänning  Figur 2: Samma som figur 1 med multimeterns inre resistans Ri inlagd i kretsen. Uppgift 1.1c Härled Rp som funktion av R2 och Ri. Rp = (2).
Powerpoint 4x3 vs 16x9

Innan man lärt sig hur kretsar fungerar kan man ha intrycket att " om jag kopplar en tråd från en spänningskälla (oftast vägguttag) till en förbrukare (ofta en lampa) går strömmen fram ", men ingen ström kommer fram.

En enkel laboration.
Jula rollerset

kulturelle globalisierung
expertkommentator hockey jvm
partnering with a company
det är något konstigt med dina ögon när du ser på mig
norwegian partner visa
fastighetsdeklaration smahus
stumma vader stillasittande

Syftet med denna laboration är att ge tillfälle till praktiska erfarenheter av elektriska kretsar. Grundläggande mätningar görs med hjälp av multime- ter, 

Vid laboration behöver hänsyn tas till utökade säkerhetsrutiner med anledning av rådande pandemi. Laborationer, elektriska kretsar, våren 2019. Två laboration à 4 timmar skall göras. Laborationerna genomföres enligt schemat i grupper om 2 teknologer/grupp.


Somatic experiencing kritik
ohman fonder stockholm

Elektriska kretsar 1 Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din kunskap om hur elektriska ledningar är dragna i ett vanligt hushåll och, i

(a) Koppla upp en spänningsdelare enligt nedan. Låt U in vara 10V och 7 Elektriska kretsar 7-1 Nedan finns en krets med resistanser. Då kretsen ansluts till en annan elektrisk krets uppkommer spänningen vtin ( ) och strömmen it1( ). Bestäm uttrycken för följande spänningar/strömmar i kretsen, i termer av vtin ( ) och R: a) Utspänningen vtut ( ). Hur elektriska kretsar med batterier sluts och kopplas och hur kretsar används i vardagliga situationer kommer du att utforska i det här temat.