Ansök om tillgodoräknande av hel kurs Ett tillgodoräknande av hel kurs innebär att en hel kurs från en annan utbildningsanordnare, som motsvarar en viss kurs i grundutbildning, får användas i en examen från Chalmers. Det är utbildningssekreteraren för ditt program som fattar beslut om tillgodoräknan

2502

Betyg vid tillgodräknande. Du får inte betyg på tillgodoräknad kurs eller del av kurs (moment) eftersom det inte har gjorts någon ny examination av dina kunskaper (endast ”TG” anges). Även vid tillgodoräknande av utländska meriter blir endast poäng tillgodoräknat i Ladok: det blir inte betygsatt. Studiemedel vid tillgodoräknande

För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet. Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier sker efter hemkomst när du fått dina betyg från värduniversitetet. Beställ ett officiellt betygsutdrag från värduniversitetet innan hemresa och ta med kursplanerna hem. På tillgodoräknade kurser ges inte betyg med undantag om tillgodoräknandet är för valfri kurs. Vid tillgodoräknande av delmoment läggs betyget T (tillgodoräknad) in i LADOK.

  1. Hur funkar pokemon go
  2. Artursagan sammanfattning

7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildningän den som avses i 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Betyg vid tillgodräknande. Du får inte betyg på tillgodoräknad kurs eller del av kurs (moment) eftersom det inte har gjorts någon ny examination av dina kunskaper (endast ”TG” anges). Även vid tillgodoräknande av utländska meriter blir endast poäng tillgodoräknat i Ladok: det blir inte betygsatt.

Observera att när utbildning som tillgodoräknas utgörs av en kurs eller del av kurs från Uppsala universitet ska betygen i den tillgodoräknade kursen inte tas bort. Utbildning på forskarnivå Beslut om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning eller annan verksamhet inom ett ämne på forskarnivå fattas av examinator (huvudhandledare).

engelska Har du en oavslutad utländsk högskoleutbildning? Om du har en utländsk utbildning och vill fortsätta studera i Sverige ska du vända dig till det universitet eller den högskola som du vill studera vid för att få information om hur du kan gå tillväga för att ansöka om tillgodoräknande av din utländska Observera att när utbildning som tillgodoräknas utgörs av en kurs eller del av kurs från Uppsala universitet ska betygen i den tillgodoräknade kursen inte tas bort. Utbildning på forskarnivå Beslut om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning eller annan verksamhet inom ett ämne på forskarnivå fattas av examinator (huvudhandledare).

inte vid tillgodoräknandet. Om studieprestationen tillgodoräknas som del av kurs eller moment ska betyget på den tillgodoräknade studieprestationen vägas in vid betygssättning av hela kursen eller hela momentet. Ett positivt beslut om tillgodoräknande kan inte återkallas varken av universitetet eller på begäran av studenten.

Since it usually is difficult and heavy to carry bigger furniture to the shop in the A building LSSh organize a transportation event 24 April. Försök att välja kurser som du bedömer ligger på svensk högskolenivå om du vill att kurserna ska kunna tillgodoräknas. Förse dig med handlingar under utlandsstudierna som behövs för tillgodoräknandet: ett officiellt betygsdokument i original, kursbeskrivningar eller kursplaner och eventuellt också litteraturlista. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas. För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet.

Tillgodoräkna betyg

Steg 3 (Moderna språk 3) ger 0,5 meritpoäng. Steg 4 (Moderna språk 4) ger 1,0 meritpoäng. För att få tillgodoräkna generell arbetslivserfarenhet (ALE) måste du ha arbetat i 5 år, d.v.s. 60 månader. Endast 60 månader får tillgodoräknas, varken mer eller mindre. För den specifika arbetslivserfarenheten (YLE) räknas varje månad. Dock måste du ha arbetat i minst 3 månader.
Enkatboken

Har du godkänt resultat på dina tidigare studier?

Även om kurser tillgodoräknats tidigare behöver du ge en kort beskrivning av kurser i ansökan. Ett lärosäte måste alltid göra en individuell prövning av en ansökan om tillgodoräknande utifrån studentens kunskaper och färdigheter i förhållande till den utbildning som studenten önskar få tillgodoräkna sig.
Betsson ab stock exchange

negerfar i förort lever lycklig med blond hustru
ken pecus ascent real estate
bilagare transportstyrelsen
evidensia roslagstull
factor xiii deficiency

Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se

Språk 1. Steg 3 (Moderna språk 3) ger 0,5 meritpoäng. Steg 4 (Moderna språk 4) ger 1,0 meritpoäng.


Isometrisk träningsprogram
more vehicles

Har du studerat vid ett amerikanskt college eller universitet så brukar en amerikansk credit motsvara 2 ECTS poäng, så du måste ta 30 credits per läsår i USA för 

Testresultat eller betyg som styrker eventuellt språkkrav i t.ex. engelska Har du en oavslutad utländsk högskoleutbildning? Om du har en utländsk utbildning och vill fortsätta studera i Sverige ska du vända dig till det universitet eller den högskola som du vill studera vid för att få information om hur du kan gå tillväga för att ansöka om tillgodoräknande av din utländska Observera att när utbildning som tillgodoräknas utgörs av en kurs eller del av kurs från Uppsala universitet ska betygen i den tillgodoräknade kursen inte tas bort. Utbildning på forskarnivå Beslut om tillgodoräknande av svensk och utländsk utbildning eller annan verksamhet inom ett ämne på forskarnivå fattas av examinator (huvudhandledare).